”Kuşun Kanadında Sinema” Kısa Film Atölyesi 

Sanatın, özellikle de görsel sanatların toplumsal süreçlerde ne denli etkili olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Ancak altı çizilmesi gereken bu etkinin iki yönlü olduğu, genel bir demokrasi kültürü, diyalogla kararların alındığı, ifade özgürlüğünün önemli bir mecrası olduğu gibi, bunların tam aksi etkiler için de işlevli olabilir. Bu nedenle sinemaya ilişkin yaptığımız her projenin özellikle yukarıda ki nosyonları besleyen içeriklerle donatılmasına önem verdik.

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı desteğiyle düzenlenen bu proje toplumdaki mülteci, özellikle Suriyelilere dönük ayrımcılığın had safhada olduğu zaman, Gaziantep özelinde, ve mekana denk düşmektedir.Bu proje toplumdaki mülteci, özellikle Suriyelilere dönük ayrımcılığın had safhada olduğu zaman, Gaziantep özelinde, ve mekana denk düşmektedir. Deprem, çok dramatik başka yanları dışında, bizi çok ağır bir olguyla yüzleştirdi; yabancı olduğu için enkazdan çıkarılmama korkusu. Bu projede sinemacılar üzerinden kültürlerarası diyaloğun bir örneğini vermeyi planlıyoruz. Diğer yandan sayıları azımsanmayacak düzeyde olan Suriyelilerin toplumda ki algılanma biçimlerinin değişmesine de bir adım olacaktır proje. Bu yolla, sanatçı mültecilerin, tamamen dışına atıldıkları toplumla bir rezonans yakalayacağını da düşünmekteyiz. Üretilecek filmler konuları itibarıyla ifade özgürlüğü, ayrımcılık, demokrasi, katılım gibi nosyonları içerecektir. 

Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz tüm projeler hak temelli projelerdir. Ülkenin içinde bulunduğu durum, her şey bir yana demokrasinin temel ilkeleri için bile mücadele edilmesi gereken bir durumdur. Özellikle son yıllarda sayıları oldukça fazla olan mülteciler, özel olarak Suriyeliler çok ciddi boyutta ayrımcılığa uğramaktadır. Son iki yıldır ülkede yıkıcı duruma gelen ekonomik kriz de bu ayrımcılığı arttırmış, kitleler kolayca krizin suçlusu olarak Suriyelileri hedef haline getirmiştir.

Bunlara ek olarak ülkede yaratılmış genel sanat düşmanlığı da başka dönemde farklı sanatsal aktivitelere yönelebilecek bizim gibi STK’ları bu konulara itmektedir. Düzgün bir şekilde işleyen bir demokratik ortam, başta çoğulculuk ve kültürel diyalog ve bunların ifade yolları olmaksızın olası değildir. Gerçekleştireceğimiz projenin en azından bu anlamda küçük bir adım olacağını düşünmekteyiz. 

Son başvuru tarihi 1 Aralık 2023 olan atölye için belirlenen program şu şekilde:

 1. İçerik Atölyesi:
  – Mülteci ve mülteci sanatçı olmak
 2. Kısa Film Atölyesi
  a) Proje oluşturma
  – Sinematografinin temelleri
  – Hikâye anlatıcılığına giriş
  b) Fikir oluşturma ve geliştirme
  – Fikri projeye dönüştürme
  – Senaryo oluşturma
  – Dramatik Yapı
  c) Anlatı oluşturma
  – Senaryo ve proje önerisi hazırlama
  d) Proje (senaryo) geliştirme
  e) Karakter yaratma ve karakterle çalışmak
  f) Çekim hazırlığı
  – Ne yanlış gidebilir, nasıl çözüm üretiriz?
  – Söyleşi çekimi nasıl yapılır? Oyuncu ile çalışma
  – Senaryoya bağlı çekim planı
  g) Katılımcıları senaryolarının pratik uygulaması

Katılım koşulları:

 • Atölye İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği ve  Suriye Film Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilecektir. 
 • Atölyeye Gaziantep ve İzmir’de ikamet eden, amatör/profesyonel sinema ile ilgili herkes başvurabilir.
 • Atölyeler hibrit (çevrim içi ve yüz yüze) olarak gerçekleştirilecektir. Ocak – Mart 2024 tarihleri arasında, haftada 2 saat olarak planlanmıştır. 
 • Atölye derslerine (Çevrim içi yüz yüze) katılım zorunludur. 3 derse gelmeyen katılımcının atölye ve proje ile ilişkisi kesilir. Proje sonunda üretilen filmlerde herhangi bir hak talep edemezler.
 • Senaryo geliştirme atölyesi sonrası oluşan senaryoların çekim aşamasına geçilecektir.
 • Çekim ve kurgu aşamalarında proje yönetimi tarafından teknik destek sağlanacaktır.
 • Senaryosu hazır olan filmlerin tamamlanması zorunludur.
 • Filmlerin, İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği tarafından,  ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Filmlerin sonunda ve afişlerde CultureCIVIC ve İFTYD İzmir Sinema Evi logolarının kullanılması zorunludur.
 • Atölye başvurusunda bulunanlar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Atölyeye başvuru için aşağıdaki linkte bulunan formu doldurunuz.

https://forms.gle/ogFP4wRZfh2pksG7A

Başa dön