Medyanın Kayıp Gözü Olma! Gör, Çek

AB Sivil Düşün desteği ile, İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği tarafından düzenlenen “Medyanın Kayıp Gözleri Kısa Film Atölyesi” yola çıkıyor.
Gelecek yıllarda medya sektörüne emek verecek genç katılımcıların yer alacağı atölye, kadın veya LGBTQI+ bireylere yönelik var olan şiddetin medya eliyle yeniden üretilmesine bir tepki olma anlamı taşıyor.

Atölye başvurusunda bulunmak isteyenlerin gerekli bilgileri içerecek bir e posta ile izmirsinemaevi@gmail.com adresine ulaşması gerekiyor.

Atölye Projesinin derneğimiz tarafından duyurulan şartnamesi şu şekilde:

2021 “Medyanın Kayıp Gözleri” Kısa Film Atölyesi

AB Sivil Düşün desteği ile, İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği tarafından düzenlenen Medyanın Kayıp Gözleri Kısa Film Atölyesi 16 Ağustos 2021 – 11 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir.

AMAÇ

Gelecekte medya çalışanı olacak, medyada kadın ve LGBTQI+ bireylerin kimliklerinin yeniden üretiminde yer alacak sinema öğrencilerinin/sinemacıların, bizzat bu konuyu düşünerek ve bu konu hakkında film üretmelerinin sağlanmasıdır. Ayrıca, sıkça rastlanan bu konuyla ilgili üretimlerde ki teknik ve içeriksel yetersizlik (iyi niyetli bile olsa, bu şiddeti yeniden üreten filmler örnektir) aşılarak festivallere katılabilecek nitelikli kısa filmlerin üretilmesi hedeflenmiştir.

BAŞVURU

• Atölyeye İzmir’de sinema/tv alanında eğitim gören öğrenciler ile, bu alanla ilgilenen sinemacılar başvuru yapabilir.
• Tür kısıtlaması olmayacak, kurmaca, belgesel, deneysel kısa filmler yapılabilir.
• Başvurular www.iftyd.org sitesinden ve İzmir Sinema Evi sosyal medya hesaplarından 15 Ekim 2021 tarihine kadar yapılabilecektir.
• Atölyeye yapılan başvurular, proje ekibince değerlendirilerek toplamda 2 kişiden oluşan ve 5 ekip (10 kişi) atölye için seçilecektir.

Başvuru için istenenler:
1) Yazar/Yönetmen özgeçmişi,
2) Atölyeye neden katılmak istediğinizi anlatan bir yazı

PROGRAM

Atölye grup çalışmaları formatında düzenlenecek.

Ekiplerle birlikte aşağıdaki atölyeler gerçekleştirilecek.

Kadın ve LGBTQI+ bireylerin hakları, durumları ve karşılaştıkları sorunlar hakkında farkındalık geliştirme atölyesi; Atölyenin içeriğinde kısaca sözü geçen grupların dünya ve Türkiye’de ki durumları ve hak mücadele tarihleri tartışılacaktır. İknci oturum tamamen medyada kadın ve LGBTQI+ bireylerin temsili tartışmalarına odaklanacaktır. Yine medyada sözü edilen kimliklerin dönüşümü, özellikle Türkiye’de ki ideolojik dönüşümlerle etkileşimleri ve yaşam paratikleri konusunda ki etkileri irdelenecektir. Bu atölyede ayrıca senaryo öncesi katılımcıların fikirleri tartışmalar çerçevesinde ele alınacaktır. (4 saat)

Senaryo geliştirme atölyesi: Katılımcıların fkirleri bu atölye ile geliştirilerek, fikrin çekilebilecek bir senaryoya dönüşmesi sağlanacak. Seçilecek türe göre (kurmaca, belgesel, deneysel) örnek flmler üzerinden dramatik yapının nasıl sağlanacağı anlatılacak. Özellikle “yeniden üretim” konusunda dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizilecek. Şiddeti meşrulaştıran, olağan hale getiren “kötü” flm örnekleri üzerinden nelerin yaipılmaması gerektiği anlatılarak, yazılan senaryolarda bu tür hataların olmasının önüne geçilecek. (8 saat)

Senaryoların çekilmesi ve kurgulanması : Katılımcılara teknik destek sağlanarak filmlerin çekilmesi ve kurgulanması sağlanacaktır.Biten senaryoların çekimi için gereken oyuncu, mekan gibi konularda destek sağlanacak. Provalar, mekanın hazırlanması, sanat yönetimi konularında dernek üyelerinden destek alınacak. Her ekibi çekim için 5 gün kamera, kameraman, ışık, ses ekipmanı ve ses operatörü desteği verilecek. Ekipman kiralanarak yapılacak çekimler, profesyonel destek ile kurgu stüdyosunda kurgulanıp, ses tasarımı yapılacak. (24 saat)

Film dağıtım atölyesi : Festivallere katılım konulu atölye yapılarak, basın dosyasıSnın hazırlanması, festival süreci gibi konularda bilgilendirme yapılacak. İran Genç Sinemacılar Birliği (IYCS) eğitmenlerinden yönetmen Mirabbas Khosravizead bize bu konuda online bir oturum ile sunum yapacak. Hangi festivaller için hangi database’In kullanılacağı, hangi platformların hangi coğrafyada etkin olduğu gibi özel bilgiler aktaracak. (4 saat)

Atölyeler, cumartesi günleri 4 saat yüz yüze yapılacaktır. Pandemi koşullarına göre bazı atölyeler çevrim içi olarak yapılabilir.

Katılımcıların atölyelere katılımı ücretsiz ve zorunludur.

Film çekimi/kurgu için destek sağlanacaktır.

Başa dön